Tierra y libertad: una propuesta para la tutela del medio ambiente en la constitución mexicana

AutorKaren Dalina García Curiel/Claudio Renato A. Sotelo Torres
CargoAbogada por la Universidad de Guadalajara/Abogado por la Universidad de San Martín de Porres
Páginas1-28
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
1
ΤΙΕΡΡΑ Ψ ΛΙΒΕΡΤΑ∆: ΥΝΑ ΠΡΟΠΥΕΣΤΑ ΠΑΡΑ ΛΑ ΤΥΤΕΛΑ ∆ΕΛ
ΜΕ∆ΙΟ ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΕΝ ΛΑ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΝ ΜΕΞΙΧΑΝΑ
ΛΑΝ∆ ΑΝ∆ ΦΡΕΕ∆ΟΜ: Α ΠΡΟΠΟΣΑΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΟΦ
ΤΗΕ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ ΙΝ ΤΗΕ ΜΕΞΙΧΑΝ ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝ
Καρεν ∆αλινα Γαρχα Χυριελ
Χλαυδιο Ρενατο Α. Σοτελο Τορρεσ∗∗
Συµαριο: 1. Α µ οδο δε ιντροδυχχι⌠ν: ρεφορµα α λα Χονστιτυχι⌠ν µεξιχανα εν µατερια δε δερεχηοσ
ηυµανοσ. 2. Λα τυτελα δελ µεδιο αµβιεντε σανο εν λα Χονστιτυχι⌠ν µεξιχανα. 3. Ελ ρεχονοχιµιεντο
δε υν δερεχηο συβϕετιϖο. 3.1. Ελ χοντενιδο προτεγιδο δελ δερεχηο α υν µεδιο αµβιεντε σανο. 3.2.
Λα εφιχαχια δελ δερεχηο α υν µεδιο αµβιεντε σανο. 4. Λα ϕυστιχιαβιλιδαδ δελ δερεχηο α υν µεδιο
αµβιεντε σανο. 5. Χονχλυσιονεσ. 6. Βιβλιογραφα. Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 29 δε Νοϖιεµβρε δε 2016.
Φεχηα δε Αχεπταχι⌠ν: 21 δε Φεβρερο δε 2017.
________________________________________________________________________
Αβογαδα πορ λα Υνιϖερσιδαδ δε Γυαδαλαϕαρα. Χανδιδατα α Μ〈στερ Υνιϖερσιταριο εν Εστυδιοσ Αϖανζαδοσ εν
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ (Υνιϖερσιδαδ Χαρλοσ ΙΙΙ δε Μαδριδ) Βεχαρια δε ποστγ ραδο δ ελ Προγ ραµα δε Βεχασ δε λα
Υνιϖερσιδαδ δε Γυαδαλαϕαρα, Χεντρο Υνιϖερσιταριο δε λα Χοστα Συρ. Μιεµβρο δελ Γρυπο δε Χοοπεραχι⌠ν
Ινιχιατιϖα Ιβεροαµεριχανα παρα ελ δεσαρρολλο σοστενιβλε α τραϖσ δε πολτιχασ δε ϕυστιχια τριβυταρια (Υνιϖερσιδαδ
Χαρλοσ ΙΙΙ δε Μαδριδ). Παρτιχιπαντε δελ προγραµα ∀Σπεακ Τρυτη Το Ποωερ, οργανιζαδο πορ Ροβερτ Φ. Κεννεδψ
Ηυµαν Ριγητσ Φουνδατιον ψ Φυνδαχι⌠ν Γρεγοριο ΠεχεσΒαρβα παρα ελ Εστυδιο ψ Χοοπεραχι⌠ν εν ∆ερεχηοσ
Ηυµανοσ.
∗∗ Αβογαδο πορ λα Υνιϖερσιδαδ δε Σαν Μαρτν δε Πορρεσ. Χανδιδατο α Μ〈στερ Υνιϖερσιταριο εν Εσ τυδιοσ
Αϖανζαδοσ εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ (Υνιϖερσιδαδ Χαρλοσ ΙΙΙ δε Μαδριδ) Εσπεχιαλιστα εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ
πορ ελ Ωιλλιαµ ϑ. Περρψ Χεντερ φορ Ηεµισπηεριχ ∆εφενσε Στυδιεσ, ελ Ινστιτυτο Ιντεραµεριχανο δε ∆ερεχηοσ
Ηυµανοσ ψ λα Αµεριχαν ΥνιϖερσιτψΩασηινγτον Χολλεγε οφ Λαω.
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
2
Ρεσυµεν: Εν ελ πρεσεντε τραβαϕο αναλιζαµοσ λα ινχορποραχι⌠ν δελ δερεχηο
ηυµανο αλ µεδιο αµβιεντε σανο εν λα Χονστιτυχι⌠ν µεξιχανα. Εν εστε ορδεν δε
ιδεασ, ινδαγαµοσ σοβρε λα µανερα εν θυε λα ποσιτιϖαχι⌠ν δε λα χυεστι⌠ν µεδιο
αµβιενταλ ιµπλιχα ελ ρεχονοχιµιεντο δε υν δερεχηο συβϕετιϖο, χον χοντενιδο προπιο
ψ εφιχαχια πλενα αντε ελ Εσταδο ψ λοσ παρτιχυλαρεσ. Φιναλµεντε, εσβοζαµοσ αλγυνασ
ρεφλεξιονεσ σοβρε συ ϕυστιχιαβιλιδαδ α τραϖσ δε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο.
Παλαβρασ χλαϖε: ∆ερεχηο α υν µεδιο αµβιεντε σανο, χοντρολ δε χονϖενχιοναλιδαδ,
δερεχηο συβϕετιϖο, Χονστιτυχι⌠ν µεξιχανα.
Αβστραχτ: Ιν τηισ παπερ ωε αναλψζε τηε ινχορπορατιον οφ τηε ηυµαν ριγητ το ηεαλτηψ
ενϖιρονµεντ ιν τηε Μεξιχαν Χονστιτυτιον. Ιν τηισ σενσε, ωε ινϖεστιγατε τηε ωαψ ιν
ωηιχη τηε ποσιτιϖιζατιον οφ τηε ενϖιρονµενταλ ισσυε ιµπλιεσ τηε ρεχογνιτιον οφ α
συβϕεχτιϖε ριγητ, ωιτη ιτσ οων χοντεντ ανδ φυλλ εφφεχτιϖενεσσ βεφορε τηε Στατε ανδ
ινδιϖιδυαλσ. Φιναλλψ, ωε ουτλινε σοµε ρεφλεχτιονσ ον ιτσ ϕυστιχιαβιλιτψ τηρουγη τηε
αµπαρο αχτιον.
Κεψωορδσ: Ριγητ το ηεαλτηψ ενϖιρονµεντ, χονϖεντιοναλιτψ χοντρολ, συβϕεχτιϖε ριγητ,
Μεξιχαν Χονστιτυτιον.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR