Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Michoacán

Páginas1-40
Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν 2016:
Ρεχυρσοσ Ιδεντιφιχαδοσ παρα ελ Εσταδο δε Μιχηοαχ〈ν
2
Χοντενιδο
Πρεσενταχι⌠ν ........................................................................................................................................ 3
Ι. Γαστο Φεδεραλιζαδο ιδεντιφιχαδο παρα ελ Εσταδο δε Μιχηοαχ〈ν ....................................................... 4
Ι.1. Ραµο 28 Παρτιχιπαχιονεσ Φεδεραλεσ .......................................................................................... 4
Ι.2. Ραµο 33 Απορταχιονεσ Φεδεραλεσ.............................................................................................. 6
Ι.3. Ραµο 23 Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ .......................................................................... 9
ΙΙ. Γαστο Φεδεραλ ιδεντιφιχαδο παρα ελ Εσταδο δε Μιχηοαχ〈ν ............................................................. 21
ΙΙ.1. Ρεχυρσοσ ιδεντιφιχαδοσ εν ελ ∆εχρετο δε ΠΕΦ πορ Σεχτορεσ .................................................... 22
ΙΙ.2. Ασιγναχιονεσ πορ Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν.......................................................... 26
ΙΙ.3. Ασιγναχιονεσ πορ ∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ ............................................................................. 34
3
Πρεσενταχι⌠ν
Εν εστε δοχυµεντο σε πρεσεντα λα ινφορµαχι⌠ν δε λοσ Ρεχυρσοσ Φεδεραλεσ απροβαδοσ εν ελ
Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν (ΠΕΦ) 2016 εν χοµπαραχι⌠ν χον ελ ΠΕΦ 2015 παρα ελ Εσταδο
δε Μιχηοαχ〈ν.
Λα ινφορµαχι⌠ν σε ενχυεντρα διϖιδιδα εν δοσ σεχχιονεσ: εν λα πριµερα σε ινχλυψεν λασ χιφρασ δελ Γαστο
Φεδεραλιζαδο, θυε χοµπρενδε ελ Ραµο 28 Παρτιχιπαχιονεσ α λασ Εντιδαδεσ Φεδερατιϖασ ψ Μυνιχιπιοσ,
ελ Ραµο 33 Απορταχιονεσ Φεδεραλεσ ψ λοσ ρεχυρσοσ δελ Γαστο Φεδεραλιζαδο ιδεντιφιχαδο εν ελ Ραµο 23
Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ.1 Λασ Παρτιχιπαχιονεσ Φεδεραλεσ εστ〈ν ιντεγραδασ πορ φονδοσ θυε,
αλ δεποσιταρσε εν λασ τεσορερασ δε λοσ γοβιερνοσ εσταταλεσ, σε ρεγιστραν χοµο ινγρεσοσ προπιοσ2 ψ σε
εϕερχεν δε µανερα δεσχεντραλιζαδα; µιεντρασ θυε παρα ελ χασο δε λασ τρανσφερενχιασ φεδεραλεσ δε λασ
Απορταχιονεσ Φεδεραλεσ ψ λασ Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ, σον ρεχυρσοσ ετιθυεταδοσ ψ συϕετοσ
α φισχαλιζαχι⌠ν πορ παρτε δε λα Αυδιτορα Συπεριορ δε λα Φεδεραχι⌠ν (ΑΣΦ).
Λα σεγυνδα σεχχι⌠ν χοντιενε ινφορµαχι⌠ν δελ Γαστο Φεδεραλ εν ελ Εσταδο δε Μιχηοαχ〈ν θυε σε εϕερχε
πορ µεδιο δε λασ ∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ, ασ χοµο λοσ ρεχυρσοσ ιδεντιφιχαδοσ παρα λα Εντιδαδ εν λοσ
∆εχρετοσ δελ ΠΕΦ 2015 ψ δελ ΠΕΦ 2016 πορ σεχτορεσ ψ λοσ Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν
ρεγιστραδοσ εν λα χαρτερα δε ινϖερσι⌠ν δε λα Σεχρεταρα δε Ηαχιενδα ψ Χρδιτο Πβλιχο (ΣΗΧΠ), θυε
εϕεχυταν λασ ∆ελεγαχιονεσ ψ Ρεπρεσενταχιονεσ δε λασ Σεχρεταρασ δε Εσταδο εν λασ Εντιδαδεσ
Φεδερατιϖασ ψ Μυνιχιπιοσ παρα ελ χυµπλιµιεντο δε λοσ οβϕετιϖοσ δε λοσ προγραµασ φεδεραλεσ,
βυσχανδο χον ελλο χοντριβυιρ αλ δεσαρρολλο εχον⌠µιχο λοχαλ ψ ρεγιοναλ. Εστοσ ρεχυρσοσ λοσ αδµινιστρα
δε µανερα χεντραλιζαδα ελ γοβιερνο φεδεραλ.
1 Λα διστριβυχι⌠ν α λασ Εντιδαδεσ Φεδερατιϖασ ψ Μυνιχιπιοσ σε ρεαλιζα α παρτιρ δε φ⌠ρµυλασ ψ προχεδιµιεντοσ εσταβλεχιδοσ εν
λοσ Χαπτυλοσ Ι ψ ς δε λα Λεψ δε Χοορδιναχι⌠ν Φισχαλ (ΛΧΦ) εν λοσ χασοσ δε λοσ Ραµοσ 28 ψ 33, ρεσπεχτιϖαµεντε, εν ελ
Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν, εν λοσ χονϖενιοσ θυε σε συσχριβαν χον ελ Γοβιερνο Φεδεραλ ψ εν λοσ λινεαµιεντοσ
θυε παρα ταλ εφεχτο εµιτα ελ Εϕεχυτιϖο Φεδεραλ.
2 Αρτχυλο 49, π〈ρραφο 2≡ δε λα Λεψ δε Χοορδιναχι⌠ν Φισχαλ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR