Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Distrito Federal

AutorVladimir Herrera González
Páginas1-69
Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν 2015:
Ρεχυρσοσ Ιδεντιφιχαδοσ παρα ελ ∆ιστριτο Φεδεραλ
Παλαχιο Λεγισλατιϖο δε Σαν Λ〈ζαρο, ενερο δε 2015
Χεντρο δε Εστυδιοσ δε λασ Φινανζασ Πβλιχασ
2
Χοντενιδο
Χοντενιδο ......................................................................................................................................................................... 1
Πρεσενταχι⌠ν ..................................................................................................................................................................... 3
1. Γαστο Φεδεραλιζαδο ιδεντιφιχαδο παρα ελ ∆ιστριτο Φεδεραλ ............................................................................................. 4
1.1. Ραµο 28 Παρτιχιπαχιονεσ Φεδεραλεσ .................................................................................................................. 4
1.2. Ραµο 33 Απορταχιονεσ Φεδεραλεσ ..................................................................................................................... 6
1.3. Ραµο 23 Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ ................................................................................................ 10
2. Γαστο Φεδεραλ ιδεντιφιχαδο παρα ελ ∆ιστριτο Φεδεραλ: Γαστο εν Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν ψ δε λασ
∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ .................................................................................................................................................. 20
2.1 Νορµατιϖιδαδ ψ χαραχτερστιχασ γενεραλεσ ............................................................................................................. 20
2.2 Ασιγναχιονεσ πορ Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν ........................................................................................ 21
2.3 Ασιγναχιονεσ πορ ∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ ............................................................................................................ 67
Χεντρο δε Εστυδιοσ δε λασ Φινανζασ Πβλιχασ
3
Πρεσενταχι⌠ν
Εν εστε δοχυµεντο σε πρεσεντα λα ινφορµαχι⌠ν δε λοσ Ρεχυρσοσ Φεδεραλεσ απροβαδοσ εν ελ Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ
δε λα Φεδεραχι⌠ν 2015 (ΠΕΦ 2015) εν χοµπαραχι⌠ν χον ελ Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν 2014 παρα ελ
∆ιστριτο Φεδεραλ. Λα ινφορµαχι⌠ν χοντιενε λασ ρεασιγναχιονεσ ψ αµπλιαχιονεσ θυε ρεαλιζαρον λοσ ∆ιπυταδοσ δυραντε λασ
δελιβεραχιονεσ εφεχτυαδασ παρα λα απροβαχι⌠ν δε διχηοσ πρεσυπυεστοσ πορ ελ Πλενο δε εστα Χ〈µαρα δε ∆ιπυταδοσ, λοσ
χυαλεσ φυερον πυβλιχαδοσ πορ ∆εχρετο εν ελ ∆ιαριο Οφιχιαλ δε λα Φεδεραχι⌠ν (∆ΟΦ).
Λα ινφορµαχι⌠ν σε ενχυεντρα διϖιδιδα εν δοσ σεχχιονεσ: εν λα πριµερα σε ινχλυψεν λασ χιφρασ δελ Γαστο Φεδεραλιζαδο,
θυε χοµπρενδε ελ Ραµο 28 Παρτιχιπαχιονεσ α λασ Εντιδαδεσ Φεδερατιϖασ ψ Μυνιχιπιοσ, ελ Ραµο 33 Απορταχιονεσ
Φεδεραλεσ ψ λοσ Ρεχυρσοσ δελ Γαστο Φεδεραλιζαδο ιδεντιφιχαδο εν ελ Ραµο 23 Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ1. Λασ
Παρτιχιπαχιονεσ Φεδεραλεσ εστ〈ν ιντεγραδασ πορ φονδοσ θυε αλ δεποσιταρσε εν λασ τεσορερασ δε λοσ γοβιερνοσ
εσταταλεσ, σε ρεγιστραν χοµο ινγρεσοσ προπιοσ2 ψ σε εϕερχεν δε µανερα δεσχεντραλιζαδα; µιεντρασ θυε παρα ελ χασο δε
λασ Τρανσφερενχιασ Φεδεραλεσ δε λασ Απορταχιονεσ Φεδεραλεσ ψ λασ Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ, σον ρεχυρσοσ
ετιθυεταδοσ συϕετοσ α φισχαλιζαχι⌠ν πορ παρτε δε λα Αυδιτορα Συπεριορ δε λα Φεδεραχι⌠ν (ΑΣΦ).
Λα σεγυνδα σεχχι⌠ν χοντιενε ινφορµαχι⌠ν δελ Γαστο Φεδεραλ εν ελ ∆ιστριτο Φεδεραλ θυε σε εϕερχε πορ µεδιο δε λασ
∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ, ασ χοµο λοσ ρεχυρσοσ ιδεντιφιχαδοσ παρα λα Εντιδαδ εν λοσ ∆εχρετοσ δελ ΠΕΦ 2014 ψ δελ ΠΕΦ
2015 ψ λοσ Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν ρεγιστραδοσ εν λα χαρτερα δε ινϖερσι⌠ν δε λα Σεχρεταρα δε Ηαχιενδα ψ
Χρδιτο Πβλιχο (ΣΗΧΠ), θυε εϕεχυταν λασ ∆ελεγαχιονεσ ψ Ρεπρεσενταχιονεσ δε λασ Σεχρεταρασ δε Εσταδο εν λασ
Εντιδαδεσ Φεδερατιϖασ ψ Μυνιχιπιοσ παρα ελ χυµπλιµιεντο δε λοσ οβϕετιϖοσ δε λοσ προγραµασ φεδεραλεσ, βυσχανδο χον
ελλο χοντριβυιρ αλ δεσαρρολλο εχον⌠µιχο λοχαλ ψ ρεγιοναλ. Εστοσ ρεχυρσοσ λοσ αδµινιστρα δε µανερα χεντραλιζαδα ελ
γοβιερνο φεδεραλ.
1 Λα διστριβυχι⌠ν α λασ Εντιδαδεσ Φεδερατιϖασ ψ Μυνιχιπιοσ σε ρεαλιζα α παρτιρ δε φ⌠ρµυλασ ψ προχεδιµιεντοσ εσταβλεχιδοσ εν λοσ Χαπτυλοσ Ι ψ ς δε
λα Λεψ δε Χοορδιναχι⌠ν Φισχαλ (ΛΧΦ) εν λοσ χασοσ δε λοσ Ραµοσ 28 ψ 33, ρεσπεχτιϖαµεντε, ελ Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν, λοσ
χονϖενιοσ θυε σε συσχριβαν χον ελ Γοβιερνο Φεδεραλ ψ λοσ λινεαµιεντοσ θυε παρα ταλ εφεχτο εµιτα ελ Εϕεχυτιϖο Φεδεραλ.
2 Αρτχυλο 49, π〈ρραφο 2≡ δε λα Λεψ δε Χοορδιναχι⌠ν Φισχαλ.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR